mércores, 31 de maio de 2017

3º Fase: tarefa 4

A arte e a cultura no século XIX


Benvidos a derradeira tarefa deste viaxe. O primeiro que tedes que facer e escoller en equipo unha obra de arte e facer un microtraballo de investigación sobre a obra escollida. Este microtraballo o teredes que recoller de dúas forma:
  • nunha infografía coa ferramenta Thinglink ou Genial.ly (insertando información) en equipo.
  • un mapa circular sobre o autor (cada un o seu). 
  • Data límite de entrega: 7 de xuño.Documento sobre as obras e enlaces para buscar información